مرحله ششم تصفیه آب خانگی فیلتر مینرال

ششمین فیلتر تصفیه آب خانگی , فیلتر مینرال بوده که این فیتلر نیز مانند فیلتر پنجم به صورت این لاین IN LINE میباشد .این فیلتر بالعلکس کلیه ی فیلترهای قبل از آن , عمل حذف مواد از آب را انجام نمیدهد بلکه به آبی که از تمامی مراحل گذشته و مواد مضر آن در بخش های مختلف گرفته شده , مواد مفید اضافه میکند .
این فیلتر تصفیه آب تشکیل شده از مواد معدنی مفید آب , که به آب آشامیدنی اضافه گردیده و باعث بهبود طعم آب میشود. این مواد معدنی باعث تنظیم PH آب و میل به قلیایی شدن آن را نیز تقویت میکند
با توجه به حذف غیر هوشمند در کلیه ی دستگاه های تصفیه آب خانگی با روش اسمز معکوس , استفاده از این فیلتر بسیار پر اهمیت است .
دستگاه های تصفیه آب خانگی , معمولا شش مرحله ای بوده و فیلتر مینرال , نهایی ترین فیلتر تصفیه آب خانگی میباشد .
زمان تعویض این فیلتر , تنها بستگی به مقدار مصرف داشته و در حالت معمول یکسال یکمرتبه نیاز به تعویض دارد.