تکنیک اسکمپر

جهت استفاده از این تکنیک، ابتدا به تعریف مسأله یا ایده‌ای که قصد پرورش آن را دارید بپردازید. این مسأله می‌تواند هر چیزی اعم از مسائل شخصی و یا موضوعات مربوط به کسب و کار  را در برگیرد. در واقع هر آنچه را که می خواهید بپرورانید و بهبود دهید ، قابلیت گذراندن از فیلتر اسکمپر را دارا است .

 

حال ، برای مثال ، سؤال "چگونه می توانم میزان فروش را افزایش دهم ؟ "، را در نظر بگیرید. بر اساس دستورالعمل SCAMPER اکنون می‌توانید سؤالاتی نظیر آنچه در ذیل می‌بینید مطرح سازید:
        S (جانشین کردن):         "چه چیزی را می توانم در فرآیند فروش جانشین کنم؟"
        C (ترکیب کردن):             چطور می توانم فروش را با دیگر فعالیتها ترکیب کنم ؟یا به طور کلی چه چیزی را با چه چیزی می توان ترکیب کرد ؟

 

دستمال کاغذی + عطر = دستمال کاغذی معطر
         A(اقتباس ):  "چطور می توانم از فرآیند فروش دیگری اقتباس کنم (نه کپی!) ؟"یا به طور کلی آیا می توان چیز جدیدی را از چیز دیگری اقتباس کرد؟

 

ساخت هواپیما با اقتباس از ساختمان بال و بدن پرندگان
        M (تغییر و یا برجسته کردن) "در هنگام فروش روی چه چیزهایی می توانم تاکید کنم و آنها را برجسته کنم؟"یا به طور کلی آیا می‌توان در چیزی تغییر ایجاد کرد‌، آیا می توان چیزی را بزرگ تر و چشم گیر تر کرد؟

 

تولید نوشابه های خانواده
        P  (کاربردهای دیگر)"چطور می‌توانم کاربردهای دیگری را از فرآیند فروش دریافت کنم؟"

 

یا به طور کلی از یک وسیله می‌توان چه استفاده‌های دیگری کرد؟

 

استفاده مجدد از ضایعات کارخانجات مثل تولید روغن هسته  انگور از تفاله ی انگور کارخانجات آبمیوه گیری
         E (حذف یا کاهش)"چه چیزی را می توانم از فرآیند فروش بکاهم؟"

 

یا به طور کلی چه چیزی را می‌توان از یک وسیله حذف کرد؟

 

کوتاه کردن فرآیندهای بروکراسی با استفاده از فناوری‌های نوین

 

حذف سیم از بسیاری ابزار نظیر تلفن ، هندزفری ، موشواره ،...
          R (بازآرایی یا معکوس کردن)"چطور می‌توانم روش فروش خود را بازآرایی کنم؟"

 

یا به طور کلی اگر چیزی را معکوس کنیم یا ترتیب آن را تغییر دهیم چه می‌شود؟