مایع ظرف‌شویی دستی چیست

مایع‌های ظرف‌شویی دستی فرموله شده‌اند تا ذرات باقی‌مانده غذا در ظروف مختلف مانند لیوان‌ها ، بشقاب‌ها و... را پاك كنند و به تعلیق آلودگی‌ها درون آب شستشو دهنده كمك نمایند.
 

شستشوی ظرف‌ها استفاده كرد ؟
در حالت تئوری هر پاك‌كننده و یا صابون می‌تواند به منظور شستشوی ظرف‌ها با دست مورد استفاده قرارگیرد. در حال حاضر استفاده از صابون‌ها به عنوان شوینده ظرف منسوخ شده‌است و سایر شوینده‌های لباس هم اثرات مورد نظر برای شستشوی ظروف را دارا نیستند. این شوینده‌ها ممكن است به صورت كامل پاك نشوند و یا ممكن است كه رنگ برخی از فلزات را از بین ببرند. شوینده‌های چند منظوره ممكن است كه در صرفه‌جویی اقتصادی خانواده مفید باشند امابدیهی است مایع‌های ظرف‌شویی برای شستشوی ظرف با دست بهترین انتخاب
هستند.