اهمیت تصفیه آب در بهداشت

اگر از اهمیت بهداشت مطلع بوده و آن را الزام زندگی خود بدانید ؛ مستحضر باشید موضوع اصلی بهداشت عمومی تمامی جوامع بشری بهداشت آب میباشد چرا که این مهم اثر مستقیم با سلامتی انسانها دارد. شناسایی آب از لحاظ کیفیت قدم اساسی در سلامت آب میباشد.
آب سالم و تصفیه بهداشتی آن یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه میباشد چنانکه سلامتی و رفاه جامعه به چگونگی تهیه , انتقال و تصفیه آب وابسته است و مشاهده شده که با بهسازی و تصفیه آب سالم میزان بیماریهای عفونی از جمله وبا , حصبه , اسهلال خونی و اسهال به ترتیب به میزان 1/74 , 3/63 , 1/23 و 7/42 درصد کاهش یافته است.
نیترات محلول مضر آب و حذف آن توسط تصفیه آب با روش اسمز معکوس
گفته شد نیترات در آب به صورت محلول میباشد ؛ به علت قطر بسیار کم این ماده که در حدود 0006/0 میکرون است با روش های معمول تصفیه آب مانند تصفیه خانه های شهری امکان حذف این ماده وجود ندارد و با تکنولوژی امروزه ی جهان روش اسمز معکوس RO بهترین و به صرفه ترین روش موجود است.
از آنجائی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد. روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند که روش اسمز معکوس(RO) بهترین و مقرون به صرفه ترین روش است.
بر خلاف این تصور که نیترات به طور کل ماده ای مضر است ؛ بر عکس برای گیاهان یک ماده ای لازم و حیاتی است به طوری که جهت سنتز پروتئین نقش اساسی را در سیکل نیتروژن ایفا میکند و با اکسیداسیون این عنصر بوجود میآید ؛ اما برای انسان میتواند یک تهدید جهت سلامتی منظور گردد ؛ این ماده پس از ورود به گردش خون باعث اکسید شدن آهن هموگلوبین شده که نتیجتا به متهموگلوبین تبدیل میگردد , این ماده میزان اکسیژنرسانی خیلی کمتری از هموگلوبین داشته و در نتیجه به سلول های مختلف بدن اکسیژن مکفی نمیرسد , بدین ترتیب پس از زمانی رنگ پوست به تیرگی میگراید (ناحیه دور چشم و دهان) که به آن بیماری سندرم blue baby گفته میشود که بیشترین مبتلایان به این بیماری نوزادان زیر شش ماه میباشند. از طرفی خاصیت سرطان زایی این ماده برای محققان پوشیده نیست , به طوری که طی تحقیقات مرکز پژوهش بیماری های گوارش و کبد , نیترات یکی از عوامل اصلی سرطان معده گزارش شده است .
همانگونه که گفته شد این ماده با روش های معمول تصفیه آب حذف نمیگردد ؛ سه روش شناخته شده که توان حذف نیترات را دارند عبارتند از : رقیق سازی , تبادل یونی و اسمز معکوس که کلیه روشهای ذکر شده برای مقیاس های بزرگ امکان پذیر نیستند.
در بین این سه روش , روش اسمز معکوس یا ro برای مصارف خانگی از تمامی لحاظ اعم از حجم و اندازه, قیمت , کیفیت و ... مقرون به صرفه ترین و کارآمد ترین روش میباشد ؛این روش که کاملا طبیعی و فیزیکی و فاقد روش های شیمیایی است امروزه در تمامی جهان در مصارف خانگی , نیمه صنعتی ( مدارس و ادرات ) و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. 

سلامت و زیبایی