نیترات و تصفیه آب

 

تصفیه آب قادر به حذف نیترات های محلول در آب می باشد. نیترات از جمله مواد اضافی و ناخالصی است که دارای حلالیت بسیار بالایی در آب می باشد و بدون بو و رنگ است و با روش های معمولی تصفیه آب قابل جداسازی از آب نمی باشد.

 

 به همین جهت نیازمند روش های پیشرفته تری مثل اسمز معکوس است.

 

این روش تصفیه آب قدرت بالایی در حذف ناخالصی های محلول در آب و به ویژه نیترات دارد.

نیترت در صورت وجود در آب عوارضی همچون سندرم در بدن ایجاد می کند که نشانه آن تیرگی پوست اطراف چشم ها و لب هاست.

این ماده برای نوزادان خطرات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

برای پاکسازی آب از نیترات از روش های رقیق سازی، تبادل یون و اسمز معکوس بیشتر استفاده می شود.

اسمز معکوس از آنجایی که بدون افزودن هیچگونه مواد شیمیایی به آب انجام می شود و یک روش فیزیکی است معمولا در این زمینه موفق تر است و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر مانند قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد.