چرا تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب ؟

 

 چرا انجام به موقع تعویض فیلتر مهمترین کار در نگهداری یک دستگاه تصفیه آب است؟

پر واضح است که مصرف کننده دستگاه تصفیه آب برای حذف نا خالصی های مضر از آب و حفظ سلامتی آن را تهیه کرده است

 فیلتر های دستگاه تصفیه آب با گذشت زمان کارایی خود را از دست می دهند و در صورت عدم تعویض با فیلتر های جدید، مصرف کننده به اهداف خود جهت حفظ سلامتی نخواهد رسید.

اگر زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب گذشته باشد به دلیل این که این فیلتر با گذشت زمان اشباع شده از نا خالصی های مختلف، پس ممکن است بجای تصفیه آب، خود باعث آلوده تر شدن آن شود.

 

در دستگاه های تصفیه آب معمولا فیلتر های ابتدایی به عنوان پیش فیلتری برای فیلتر های بعدی هستند

 به این معنی که اگر نا خالصی خاصی برای فیلتری مضر باشد، این نا خالصی توسط فیلتر قبلی آن حذف می شود

 حال اگر این فیلتر ابتدایی که محافظ فیلتر بعدی خود است به موقع تعویض نشود و کارایی خود را از دست داده باشد مطمعنا باعث از بین رفتن فیلتر بعدی شده است

 نکته مهمه دیگری که از نظر مالی وجود دارد این است که فیلتر های پیش تصفیه در قیمت دستگاه تصفیه آب گرچه زودتر از فیلتر های اصلی دستگاه نیاز به تعویض دارند ولی بسیار ارزانتر از فیلتر اصلی دستگاه هستند

 اگر این فیلترهای ارزان قیمت به موقع تعویض نشوند، باید چندین برابر هزینه شود تا فیلتر اصلی تعویض شود.