مایع ظرفشویی

مایع ظرفشویی که در اصطلاح عامیانه به آن ریکا (نام تجاری یک مایع ظرفشویی متداول) گفته می‌شود، مایعی شوینده است که برای شستن ظروف از آن استفاده می‌شود. این ماده کف زاست که برای زدودن چربی و اضافات مواد غذایی از روی ظروف طراحی شده‌است. نوع دیگری از آن وجود دارد که برای شستن ظروف درون ماشین ظرف‌شویی ساخته می‌شود.
مواد تشکیل دهنده ردیف نام شيميايي به فارسي نام تجاري درصد 1 اسید سولفونیک اسید سولفونیک 16 2 تری اتانول آمین تری اتانول آمین 2 3 دی اتانول آمین دی اتانول آمین 1 4 کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید کوکونات 5/1 5 سدیم کلراید نمک طعام 5/0 6 کاستیک سودا سود 1/1 7 اوره ---- 2 8 سدیم لوریل اتر سولفات تگزاپن 1 9 5-کلرو 2 متيل ايزو تيازولين 3-ان و 2 متيل 4 ايزو تيازولين 3- ان هيدرول DP 1/0 10 اسانسهای مجاز آرایشی و بهداشتی اسانس 1/0 11 رنگ مجاز آرایشی و بهداشتی ---- متفاوت 12 آب ---- تا صد