تصفیه آب برج خنک کن

یکی از مهمترین مشکلات در سیستم های آب خنک کن در تصفیه آب رشد سریع میکرو ارگانیسم های موجود در آب میباشد . فضای تاریک ، کثیف و نسبتاً گرم مدارهای انتقال آب همواره محل مناسبی برای رشد میکرو ارگانیسم ها به شمار میرود. این مهم باعث ایجاد اختلال در فرآیند تبادل حرارتی خواهد شد. ازاین رو کنترل رشد میکرو ارگانیسم های برج خنک کن و کنترل سطح آلودگی میکروبی یکی از مهمترین دغدغه های نگهداری سیستم آب خنک کن به شمار میرود.
متداول ترین روش برای جلوگیری از افزایش میکروارگانیسم ها تزریق بیوسید (biocide) میباشد . اکثر بیوسید ها سمی میباشندرو تولید پساب های خطرناک و سمی میکنند.
به کارگیری بیوسیدها هزینه راهبری بالایی داشته و در عین حال مشکلاتی نظیر تامین مواد و عدم دستیابی به راندمان مطلوب در گندزدایی را در پی خواهد داشت .
امروزه برای گندزدایی آب در مدارهای بسته آب خنک کن از ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده قوی استفاده میشود . استفاده از ازن نه تنها باعث کاهش رشد میکروارگانیسم ها میشود بلکه مزایای دیگری نظیر عدم ایجاد پساب های خطرناک، توقف رشد جلبکها ، جلوگیری از ایجاد قشرهای زیستی و biofouling ، کاهش سطح COD در آب و عدم ایجاد هیدروکربنهای هالوژنی را نیز داراست.
از طرف دیگر استفاده از ازن بر خلاف سایر بیوسیدها روی سایر مواد شیمیایی (نظیر مواد ضد خوردگی) تاثیر نمیگذارد و عملکرد آنرا دچار اختلال نمیکند.
ژنراتورهای مولد ازن با استفاده از اکسیژن موجود در هوا ازن تولید میکنند و به این ترتیب نیازی به خرید و تامین مواد اولیه نمیباشد.
استفاده از ازن از نظر اقتصادی نیز بسیار به صرفه میباشد و در مدت کوتاهی هزینه های سرمایه گذاری اولیه را مستهلک خواهد کرد.