آیا می‌توان از مایع ظرف شویی دستی در ماشین ظرف شویی استفاده كرد

خیر، زیرا علاوه بر اینكه كف زیاد حاصل از مایع ظرف شویی باعث سر ریز كردن دستگاه می‌شود، از نظر مكانیكی هم مانع از خروج سریع آب شده و به این ترتیب ممكن است كه مقداری از شوینده روی ظروف باقی بماند

ماده آبكشی چیست و آیا استفاده از آن الزامی است ؟
ماده آبكشی یكی از مواد افزودنی است كه آب را مرطوب‌تر می‌كند، یعنی آب سریع‌تر سطح ظرف را پوشش داده و عمل آبكشی سریع‌تر انجام می‌شود و از ایجاد لكه روی ظروف جلوگیری می‌كند در صورتی‌كه آب مصرفی مواد معدنی زیادی داشته باشد، افزودن ماده آبكشی باعث خشك شدن سریع ظروف، آبكشی بهتر و از بین بردن لكه‌ها می‌شود.


آیا از شوینده ماشین ظرف شویی می‌توان برای ساییدن وشستشوی اولیه ظروف نیز استفاده كرد ؟
معمولاً باقی‌مانده‌های غذا به راحتی از ظروف پاك می‌شود و نیازی به شستشوی اولیه قبل از قرار دادن ظروف داخل ماشین ظرف شویی نیست، اما در صورتی‌كه ظروف خیلی چرب و یا ذرات غذا به آنها چسبیده و یا سوخته باشد می‌توان از مایع ظرف شویی دستی برای شستشوی اولیه ظروف استفاده كرد.البته می‌توان برچسب روی شوینده‌ها را بررسی كرد و در صورتی‌كه برای شتشوی دستی هم مناسب باشنداز آنهااستفاده نمود.

آیا می‌توان از شوینده‌های ماشین ظرف شویی برای سایر مصارف شستشو مثل پاك كردن پنجره‌ها، شستشوی كف، لباس‌ها و درون سینک ظرف شویی نیز استفاده كرد ؟
خیر، در حالی‌كه برخی از شوینده‌های خانگی چند منظوره هستند، اما شوینده‌های ماشین ظرف شویی تنها برای استفاده در ماشین ظرف شویی فرموله شده‌اند و ممكن است كه برای سایر مصارف مضر باشند.