۲۵تا۴۰درصد آب تصفیه شده هدر می رود

۲۵ تا ۴۰ درصد آب تصفیه شده از طریق شبكه ناقص توزیع هدر می رود و بیشتر آنچه به منازل می رسد، صرف مصارف بهداشتی می شود.
دكتر ناصر رازقی ـ عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به این مطلب گفت: هر شخص در روز بین یك تا سه لیتر آب شرب نیاز دارد و دلیلی ندارد كه ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب در حد استاندارد آب شرب تصفیه شود.
وی با تاكید بر این كه شبكه ی آب شهر باید آب بهداشتی باشد، اظهار كرد: برای تامین آب شرب تنها یك راه وجود دارد و آن استفاده از آب شرب بسته بندی است. در اروپا و بسیاری از كشورهای دیگر هم برای تامین آب شرب از این سیستم استفاده می كنند.
مدرس دانشگاه صنعت آب و برق با اشاره به اولین همایش شهر سالم در سال ۱۳۷۰ و رد پیشنهاد دو شبكه ای كردن سیستم آب رسانی تصریح كرد: در آن همایش هم این بحث را مطرح كردم و وزارت نیرو چندان به این نظریه توجه نداشت.
به گفته وی در دهه ۶۰ وزارت نیرو روی طرح دو شبكه ای كار می كرد، ولی الان در مسیر استفاده از آب بسته بندی پیش می رود.
او تصریح كرد: برای استحمام و آشپزی لزومی ندارد كه آب TOC مصرفی نداشته باشد، چرا كه در فرآیند پخت و پز آب استحاله می شود.
رازقی در مورد قیمت این آب گفت: در حال حاضر با توجه به هزینه های مربوط به سدسازی، طول خطوط انتقال آب، پرت های موجود در شبكه و یارانه تخصیص یافته از سوی دولت، بهای این آب خیلی هم ارزان تر از آب بسته بندی در نمی آید، ولی سلامت جامعه مهم تر از مساله گرانی است.
وی در مورد استاندارد آب گفت: در استاندارد ۵۳ ـ ۱۰ بیشتر از ۲۰ فاكتور وجود دارد كه یكی از آن ها كدورت آب است كه حداكثر مقدار آن پنج NTU و استانداردهای دیگر تست ازت، THM ،TOCها و خیلی موارد دیگر است. این در حالی است كه بسیاری از شهرها آزمایشگاهی كه این موارد را كنترل كند، نداریم.
این مدرس دانشگاه در مورد مدیریت بحران آب و بحث خشكسالی خاطرنشان كرد: این خشكسالی قابل پیش بینی بود، زیرا ما از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ نیز با این كم آبی مواجه بودیم. برخورد با بحران چند مرحله دارد و عواملی كه زمینه ساز بحران هستند قابل تشخیص اند. باید توجه شود چه فاكتورهایی این بحران را به وجود می آورد و وقتی این اطلاعات كسب شد، برای هر سطح یك برنامه و آیین نامه ی اجرایی تعیین شود.
عضو سابق هیت علمی دانشگاه تهران اظهار كرد: ما قانون احتمالات، آنالیز خشكسالی و آنالیز ترآبی داریم و همه ی این ها قابل محاسبه و بررسی است و باید می دانستیم كه اگر این خشكسالی امسال پیش نمی آمد، سال بعد پیش می آمد.
وی با بیان این كه از دوره رنسانس به بعد بشر فهمید می تواند قوانین طبیعت را كشف كند و تحت كنترل درآورد، خاطرنشان كرد: ما می دانیم بارنگی دارای قانون است و با توجه به منحنی احتمالات بارندگی می توانیم بگوییم خشكسالی رخ می دهد و برای آن آماده می شدیم.
این كارشناس از فاكتورهای بحران آب به تحولات جدی جهان در كاهش ناگهانی بارندگی نام برد و اضافه كرد: ما باید در این موارد آیین نامه داشته باشیم كه چه سازمان هایی چه وظایفی دارند و مردم چه وظایفی.
رازقی گفت: در سطح تهران چند هزار متر مربع چمن داریم و هر متر مربع چمن سه تا پنج لیتر در روز آب نیاز دارد. چمن برای كشورهای پر باران است كه از طبیعت آب را دریافت می كنند، نه كشوری مثل ایران؛ و به جای چمن بیشتر از بوته باید استفاده كرد، چرا كه بعد از این كه ریشه هایش محكم شد، اگر یك ماه هم آبیاری نشود، خشك نمی شود.
وی در پایان تاكید كرد: ما باید از امروز برنامه ریزی مستمر توسط یك گروه متخصص برای بحران در سطوح مختلف را به صورت آیین نامه درآوریم.
گفتنی است، كه دكتر ناصر رازقی مدیر آموزش پروژه "آموزش و ظرفیت سازی" نیروی انسانی بخش آب و فاضلاب كشور است كه سرمایه گذار این پروژه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور است كه بودجه ی این طرح را بانك جهانی تامین می كند و مجری این پروژه سازمان یونسكو و دانشگاه صنعت آب و برق هستند.