مراحل تصفيه بيشتر، نشانه کيفيت بالاتر

يک ذهنيت اشتباه درباره انتخاب برند مناسب دستگاه تصفيه آب اين است که هرچه مراحل تصفيه آب دستگاه بيشتر باشد نشانه مرغوبيت دستگاه است، اما سوال اصلي اين است که آيا واقعا تعدد فيلترها نشانه کيفيت برتر دستگاه است؟
بد نيست بدانيد از سوي سازمان ملي بهداشت NFS، تعداد مرحله استاندارد براي دستگاه تصفيه آب خانگي با فناوري اسمز معکوس، 5 مرحله در نظر گرفته شده است که اين مراحل عبارتند از:
دو مرحله فيلتر اليافي براي حذف مواد معلق نظير گل و لاي، شن و ماسه و زنگ لوله ها
يک مرحله فيلتر کربن براي حذف کلر، گازهاي شيميايي و بوي نامطبوع آب
يک مرحله اسمز معکوس (RO) براي حذف ناخالصي ها و سموم محلول در آب
يک مرحله فيلتر کربن نهايي براي حذف بوي احتمالي ناشي از ماندگي آب در منبع دستگاه
بنابراين تعداد مراحل تصفيه بيشتر، نه تنها غيرضروري است بلکه ممکن است سلامت شما را تهديد کند. به عنوان مثال برخي دستگاه هاي تصفيه آب غيراستاندارد، با اضافه کردن يک فيلتر کذايي به عنوان مرحله ششم، ادعا مي کنند املاح معدني مفيد به آب اضافه مي کنند. متاسفانه در ساختار اين فيلترها، از سنگ هاي غيربهداشتي استفاده مي شود که نه تنها هيچ گونه هويت علمي و بهداشتي ندارند، بلکه محل مناسبي براي رشد ميکروب و باکتري ها هستند.
دقت کنيد هيچ يک از مراحل تصفيه آب نبايد چيزي به آب اضافه کنند، بلکه تمام مراحل تصفيه آب بايد مانند يک صافي، مواد و ناخالصي هاي موجود را از آب جدا کنند. بنابراين هميشه از خود بپرسيد: آيا اين مرحله چيزي به آب اضافه مي کند؟ در صورت مثبت بودن جواب، نسبت به بهداشتي بودن آن مرحله، شک کنيد! 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ