هدایای تبلیغاتی و مزیت های بازاریابی آن

کليدي ترين ارزش هداياي تبليغاتي، در قابليت هاي منحصر به فرد آن ها در جهت انتقال يک پيام شرکت به مخاطبان هدف است. از آن جا که اين کالا ها اغلب به صورتي طراحي مي شوند که مورد استفاده و علاقه دريافت کنندگان باشد، مشتريان آن را استفاده مي کنند، و جلوي چشم قرار مي دهند. به اين ترتيب، پيام و نام و نشان تجاري شرکت را مکرراً، بدون صرف هزينه هاي اضافي به آن ها منتقل مي سازند و به نوعي يکي از ابزارهاي تبليغاتي خاموش محسوب مي شوند.


هداياي تبليغاتي از ويژگي هاي ذيل برخوردارند. اين کالاها:
انعطاف پذيرند: شما مي توانيد هداياي تبليغاتي متنوعي را به گروه هاي مختلف مشتريان در بازار هدف ارائه دهيد. به علاوه با انتخاب مناسب ترين هداياي تبليغاتي مي توانيد آن را به عنوان هديه مفيد، سرگرم کننده، پر هيجان و بحث انگيز در آوريد و از آن به عنوان نماد ياد بود از شرکت خود به مشتريان تقديم کنيد.
ملموس و با دوام هستند: با ارائه هداياي مفيد و کاربردي، دريافت کنندگان مي توانند در طولاني مدت از آن استفاده کنند و در نتيجه، اثربخشي ابزار، افزايش يابد.
تاثير و پيامدهاي قابل سنجش و ارزيابي را به جاي مي گذارند: با استفاده از اين شيوه تبليغات مي توانيد به سادگي و دقت، دريافت کنندگان آن ها را شناسايي کنيد و با بهره گيري از شيوه هاي ساده ي مديريت برنامه هاي تبليغاتي مي توانيد در طول زمان، اثربخش ترين هدايا را براي هر گروه از مشتريان هدف مورد ارزيابي قرار دهيد و به اين ترتيب، هزينه هاي تبليغاتي خود را به بهترين شيوه خرج کنيد.
ارزش ادراک شده بالا تري را فراهم مي آورند: ارزش ادراک شده هداياي تبليغاتي يکي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر تصميمات خريد مشتريان به شمار مي رود و اغلب اين تاثير از اثربخشي ساير شيوه هاي تبليغاتي فراتر مي رود.
مکمل فعاليت هاي بازاريابي هدفمند شرکت به شمار مي آيند: با درک عميق خواسته هاي مشتريان بالقوه مي توانيد هدايايي را ارائه کنيد که براي هر بخش هدف شرکت، با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناختي آن ها پرجاذبه باشد.
مکمل ساير رسانه هاي تبليغاتي هستند: استفاده از هداياي تبليغاتي، به شما امکان مي دهد که با بهره گيري از انواع رسانه ها و ابزارهاي در اختيار خود، مبارزه تبليغاتي يکپارچه اي را طراحي و پياده سازي کنيد.