روش های موثر تبلیغات

 بهترين روش براي تبليغاتي آن نوعي هستند که ماندگاري بيشتري در چشم و حافظه مشتري داشته باشد. روانشناسي رنگ ها در تبليغات، سايز و اشکال تبليغات مي تواند فاکتور مهمي براي اثر بخشي تبليغات شما باشد. اما يکي ديگر از عوامل اثر بخش بودن تبليغ، انتقال محصول مورد تبليغ به حافظه چشمي و ناخودآگاه بيننده مي باشد. بدين معني که مشتري شما با ديدن کوچک ترين نشانه از تبليغات شما به ياد محصول بيفتد و يا در فروشگاه و محل خريد با ديدن محصول شما در بين محصولات ديگر انتخاب با محصول شما باشد. اينکه شما بدون رقيب پرقدرت تجارت و فروش خوبي داشته باشيد نشانه بهترين بودن شما نيست؛ وقتي شما بهترين هستيد که با وجود رقيب هاي قدرتمند فروش زيادي داشته باشيد. تنها راه نيز براي دست يابي به چنين هدفي تبليغات اثر بخش و برنامه ريزي شده است. يک مثال در اين زمينه مي تواند مطلب را ساده تر کند. فرض کنيد شما توليد کننده محصولات شوينده هستيد و محصولات شما در يک فروشگاه بزرگ دقيقاً کنار محصولات رقيب شما قرار گرفته است- که مسلماً اين نوع ترتيب بندي محصولات و بخش ها در فروشگاه ها رايج است- وقتي يک خريدار به اين قسمت مراجعه مي کند چه فاکتورهايي باعث مي شود که از بين چندين محصول، محصول شما را انتخاب کند؟ به جرأت مي توان گفت مهم ترين عامل براي انتخاب اوليه حافظه چشمي است. وقتي مشتري از بين محصولات تبليغ بيشتري از محصول شما ديده باشد مسلماً در مرحله نخست انتخاب، شما انتخاب وي هستيد. در مرحله بعدي است که قيمت، کيفيت و ديگر عوامل موجب خريد مشتري خواهد شد مطرح است. اگر مشتري حتي رغبت مشاهده محصول شما را نداشته باشد چه طور در مورد قيمت و کيفيت آن قضاوت خواهد کرد؟!

معرفي يک روش جديد در تبليغات
با توجه به مطالب بالا اين چنين برمي آيد که حالا شما نيز مي خواهيد بيشتر در چشم مشتريان و مخاطبان خود باشيد. چيزي بارز و آشکار است اين است که براي چنين هدفي بايد هزينه زيادي صرف کنيد اما ما به شما يک روش ساده پيشنهاد مي کنيم:

هداياي تبليغاتي
هداياي تبليغاتي مي تواند بهترين و کم هزينه ترين راه براي ماندگاري بيشتر در حافظه مشتري باشد. هداياي تبليغاتي مگنتي مي تواند يک گزينه مناسب براي اين امر باشد.