قيمت دستگاه هاي تصفيه آب خانگي

قيمت دستگاه هاي تصفيه آب به عوامل مختلفي بستگي دارد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1 تعداد و نوع فيلترهاي به کار رفته در دستگاه
2 کيفيت تجهيزات و قطعات محصول
3 طراحي و شکل ظاهري محصول
با توجه به عوامل ياد شده اين گونه مي توان گفت که هم اکنون دستگاه تصفيه آب مناسب منزل را مي توان از 300 هزار تومان تا حدود يک ميليون و 200 هزار تومان يافت که بسته به توان مالي و البته نياز بايد انتخاب شود. ارزان ترين دستگاه ها، سيستم هاي سه و چهار مرحله اي است که فاقد سيستم اسمز معکوس هستند و گران ترين دستگاه هاي آب تصفيه کن خانگي، سيستم هاي مجهز به فيلتر اسمز معکوس هستند.
 دقت کنيد هيچ يک از مراحل تصفيه آب نبايد چيزي به آب اضافه کنند، بلکه تمام مراحل تصفيه آب بايد مانند يک صافي، مواد و ناخالصي هاي موجود را از آب جدا کنند. بنابراين هميشه از خود بپرسيد: آيا اين مرحله چيزي به آب اضافه مي کند؟ در صورت مثبت بودن جواب، نسبت به بهداشتي بودن آن مرحله، شک کنيد

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ