شیشه پاک کن های شگفت انگیز

آیا می دانید که شیشه پاک کن هایی که فقط از آنها برای پاک کردن سطوح شیشه ای استفاده می کنیم چه کاربردهای دیگری دارند؟
مرهم نیش زنبور
برخی از شیشه پاک کن ها می توانند راه حل سریع برای کاهش ورم و درد ناشی از گزش نیش زنبور شوند.اما ابتدا باید مطمئن شوید که نیش به طور کامل از قسمت گزیده شده خارج شده باشد.برای بیرون آن نیش می توانید دو قسمت اطراف گزیدگی را فشار دهید سپس روی آن را اسپری کنید.به یاد داشته باشید که فقط از شیشه پاک کنی که حاوی آمونیاک است استفاده کنید .حتی مقدار کمی از آمونیاک نیز موثر است و پرورش دهندگان زنبور عسل بر این باورند که رقیق کردن مقداری از آمونیاک به تسکین دادن و فرو کش کردن نیش زنبور کمک می کند.
پاک کننده جواهرات
اگر می خواهید جواهرآلات تان پاکیزه و براق شوند،می توانید از شیشه پاک کن برای جواهراتی که کاملا از فلز ساخته شده اند یا دارای سنگهای گرانبها مانند الماس یا یاقوت هستند ،استفاده کنید.روی جواهر را اسپری و با استفاده از مسواکی قدیمی پاک کنید.به یاد داشته باشید که این کاررا برای جواهراتی که دارای سنگهای شیشه ای یا مات مانند فیروزه یا سنگ های آلی نظیر مرجان یا صدف هستند ، استفاده نکنید.چرا که آمونیاک و پاک کننده های قوی داخل شیشه پاک کن ها می توانند اینگونه سنگها را بی رنگ کنند