خدمات تصفیه آب جهت تاسیسات

سیستم های تصفیه آب جهت تاسیسات از جمله تصفیه آب دیگ های بخار، تصفیه آب کولینگ تاورها، تصفیه آب چیلر ها و الزامات کیفیت آب هریک ، طراحی نصب وراه اندازی و اتوماسیون سیستم های تصفیه آب می کنند.
اصول طراحی براساس تجزیه وتحلیل و آزمایش های تجربی روی کیفیت آب موجود در محل مشتریان ومتناسب با سفارش آنها خواهد بود.
تصفیه آب بویلر
تصفیه آب بویلر ها جهت جلوگیری از مشکلات و بهره برداری اقتصادی از آت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خواص شیمیایی و فیزیکی آب خام تغییر می کند که حاصل آن زمانی که آب گرم می شود.
ایجاد رسوب وخوردگی در دیگ های بخار که با بهره برداری نادرست و نصب معیوب بویلر تشدید می شود.
حوزه های کاربرد ژنراتور های بخار در صنایع مختلف ازجمله صنغت چوب، صنایع غذایی ودارویی،بیمارستانی،لباسشویی و... می باشد.
تصفیه آب سیستم های خنک کننده
برای جلوگیری از پوسته گذاری،خوردگی برج های خنک کننده و افزایش باکتریها نیاز به تصفیه آب برج های خنک کن الزامی است.
اهداف تصفیه آب سیستم های خنک کننده
- جلوگیری از ماند جهت حفظ نرخ بهره وری
- جلوگیری از خوردگی کاهش بار نمک
- افزایش ضخامت بالقوه جهت صرفه جویی در مصرف آب
- برای جلوگیری ازآسیب و مشکلات کلینیک تصفیه آب راه حل های تصفیه ای به طور خاص بر اساس نیاز شما ومنطبق با آن فناوری طراحی وارائه خواهد شد.