جنس قفسه داخل برینگ چیست

هدف از قرار دادن قفسه در داخل برينگ جلوگيري از تماس مستقيم اجزاء غلتشي با يکديگر و در نتيجه کاهش گرما و اصطکاک است.
کاربرد ديگر آن نگهداري اجزاء غلتشي در مواردي است که برينگ از حلقه هاي قابل تفکيک تشکيل شده باشد. در برينگ هاي نظير رولبرينگ هاي استوانه اي يا سوزني، اجزاء غلتشي را به گونه اي هدايت مي کند تا اصطکاک به حداقل برسد. از استفاده هاي ديگر آن نگهداري گريس در داخل برينگ است.
قفسه ممکن است در روي اجزاء غلتشي، حلقه دروني، حلقه بيروني متمرکز شود. در سرعتها و شتابهاي بالا، تمرکز بر روي حلقه دروني يا بيروني به نوع اول ترجيح داده مي شود.

از آنجائيکه قفسه تحت بارهاي مختلف قرار گرفته و با مواد شيميايي گوناگون تماس دارد انتخاب آن از اهميت خاصي برخوردار است.
متداول ترين قفسه بندي ها از لحاظ جنس به صورت زير طبقه بندي مي شون:

قفسه هاي پلي آميدي (فيبري) Polyamide cages
در بعضي از برينگ ها نظير بلبرينگ هاي خود تنظيم با ابعاد کوچک و متوسط، قفسه را از جنس پلي آميد تقويت شده با فيبر شيشه اي مي سازند.
ترکيبي مناسب از استحکام همراه با خاصيت الاستيکي، تطابق بهتر با گريس، اصطکاک و سايش کمتر ناشي از تماس با اجزاء غلتشي، امکان سرعت بالا در برينگ به خاطر سبک بودن قفسه و دقت ابعادي بالا به خاطر استفاده از روش قالبگيري تزريقي در ساخت آنها، از مزاياي اينگونه قفسه ها به شمار مي رود.از محدوديت هاي اين نوع قفسه ها مسئله دما است. اين قفسه ها در دماهاي بالاتر از 120ºC و زير -40ºC نبايد مورد استفاده قرار گيرند. از اين قفسه ها در خلاء نيز نبايد استفاده کرد.

قفسه بندي هاي فولادي Steel cages
نوع پرس شده اين قفسه ها در اکثر بلبرينگ هاي شيار عميق، رولبرينگ هاي بشکه اي و مخروطي کاربرد دارند.
اين قفسه ها نسبتاً استحکامي بالا و وزن کمي دارند. جهت کاهش اصطکاک و سايش ممکن است تحت عمليات سخت کاري سطحي نيز قرار گيرند.
در برينگ هاي بزرگ از نوع ماشينکاري شده آنها استفاده مي شود؛ و نيز در مواردي که احتمال تک خوردگي فصلي Season cracking در مورد قفسه هاي برنجي وجود دارد، از اين نوع قفسه استفاده مي شود.
محدوده دماي اين قفسه ها تا 300ºC است و روغنهاي معدني و مصنوعي بر آنها بي اثر هستند. در صورت وجود رطوبت خطر زنگ زدگي وجود دارد.

قفسه هاي برنجي Brass cages
نوع پرس شده اين قفسه ها براي بعضي از سريهاي کوچک و متوسط برينگها کاربرد دارد. اغلب روانکارها از لحاظ شيميايي بر آن بي اثر هستند و در دماي بالاتر از 300 ºC نبايد استفاده شوند. آمونياک باعث ترک خوردگي فصلي در اين نوع قفسه ها مي شود.
علاوه بر قفسه هاي فوق الذکر، قفسه هاي ويژه اي از جنس پلاستيک هاي مخصوص، آلياژهاي سبک يا چدنهاي مخصوص نيز در بعضي موارد ممکن است توليد شوند.