انواع فیلترهای کربن در دستگاه های تصفیه آب

به طور کلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی دو نوع فیلتر کربنی بسیار متداول هستند : کربن فعال شنی (GAC) و بلوک کربن یا کربن بلاک . فیلترهای کربن فعال شنی از دانه های کربن که به شکل شن ریزه هستند ساخته شده اند و دارای خاصیت جذب سطحی زیادی هستند و فیلترهای کربن بلاک در بلوک کربن ( تکه جامد کربن ) ساخته شده اند و می توانند تا حدودی ذرات معلق در آب را نیز حذف کنند.

میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن دردستگاه تصفیه آب
فرایند جذب سطحی کربن با قطر منافذ میکروسکوپی موجود در سطح کربن و میزان گریز مولکولهای آلی از دام این منافذ کنترل می شود. نرخ جذب تابع وزن مولکولی و حجم ملوکولی آن ماده آلی است. دانه های کربن فعال به طور موثری کلر باقیمانده در آب آشامیدنی را حذف کرده و از اجزای دیگر دستگاه تصفیه آب خانگی مثل فیلتر غشائی اسمز معکوس ( ممبران RO ) که در برابر کلر حساس است ، محافظت می کنند.
فیلترهای کربنی به تنهایی برای تصفیه آب ، کافی نیستند و معمولا به همراه سایر فیلترهای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه استفاده از فیلترهای کربنی در کنار سایر فیلترها نکته بسیار مهمی در طراحی یکسیستم تصفیه آب استاندارد و با کیفیت است.

تفاوت فیلترهای کربنی بهداشتی و غیر بهداشتی
برخلاف دستگاه های تصفیه آب غیر استاندارد و غیر بهداشتی متفرقه که بدون توجه به سلامتی مصرف کنندگان ، از زغالسنگ در فیلترهای کربنی خود استفاده می کنند ، فیلترهای کربنی آکواجوی ، از پوست نارگیل تهیه می شوند و با توجه به منشاء گیاهی که دارند ، عاری از هرگونه ناخالصی مضر نظیر فلزات سنگین بوده و مناسب برای مصارف بهداشتی و خوراکی می باشند.