انتخاب لوازم التحریر برای کودکان

یک روانشناس کودک بر دادن قدرت انتخاب با نظارت خانواده برای تهیه لوازم التحریر دانش آموزان تاکید کرد. "راضیه محبوبی" اظهار کرد: تهیه لوازم التحریر و وسایل مدرسه برای فرزندان باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اعمال نظر خانواده نظر دانش آموز هم در انتخاب آن دخیل باشد.
وی افزود: خانواده‌ها باید برای تهیه لوازم التحریر چندین وسیله را در نظر بگیرند و به فرزندشان فرصت بدهند تا از بین وسایل‌های انتخابی والدین، لوازم التحریر مورد علاقه‌اش را انتخاب کند.
محبوبی خاطرنشان کرد: توجه به فرهنگ ایرانی باید مد نظر خانواده‌ها باشد چرا که برخی عروسکهایی که مطابق فرهنگ ایرانی نبوده بر روی برخی لوازم التحریرها برای جاذبه بیشتر نصب شده و دانش آموزان از تاثیرگذاری این گونه عروسک‌ها بر روی افکارشان آگاه نیستند بنابراین والدین باید بر روی خرید لوازم التحریر فرزندانشان نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: قدرت خرید خانواده‌ها یکسان نبوده و دانش آموزان قشر محروم با دیدن لوازم التحریر فرزندان قشر مرفه احساس کمبود می‌کنند بنابراین خانواده‌های قشر مرفه باید شرایط خانواده‌های محروم را در نظر بگیرند و در حد متوسط برای فرزندانشان لوازم التحریر تهیه کنند چرا که موضوع اصلی استفاده از لوازم التحریر، کسب علم است.
این روانشناس کودک تصریح کرد: اصل قرار دادن لوازم التحریر و توجه ویژه به شکیل بودن و فانتزی بودن آنها صحیح نسیت چرا که هدف اصلی استفاده از این وسایل، کسب علم است بنابراین خانواده‌ها می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند.