اشتباهات رایج در تبلیغات

خيلي از شرکت ها براي تبليغات خود هزينه هاي بسيار زيادي رو انجام مي هند و از هداياي تبليغاتي استفاده مي کنند ولي متاسفانه به دلايل استفاده از تبليغات اشتباه تمام هزينه هاي خود را دور ريخته اند، اگر شما هم ميخواهيد که هزينه هاي تبليغات شما مفيد باشد اشتباهات زير را انجام ندهيد :

1- تمرکز بر روي خودتان
در اين نوع تبليغات خود محور ، بخش اعظمي از آگهي در مورد خودتان است و نه مشتري. عنوان آگهي از شما مي گويد و متن آن نيز به افتخارات شما مي بالد. چنين تبليغاتي به فروش خوب دست نخواهد يافت ، زيرا مشتري مي خواهد ببيند آگهي چه نفعي براي خودش دارد.
براي مشتري به هيج وجه مهم نيست شرکت سازنده ، چه افتخاراتي را کسب کرده است، بلکه محصول يعني بستني و مزاياي آن برايش مهم است.

2-گم شدن در شلوغي
عناوين رايج و کليشه اي در تبليغات باعث بي توجهي خواننده به آن مي شود. شما بايد بتوانيد توجه خواننده را جلب کنيد تا او بقيه آگهي را بخواند. خواننده با رسيدن به عنوان تکراري بسادگي از آن خواهد گذشت. از عباراتي مانند : يک فرصت استثنايي ، زود دير مي شود و ... استفاده نکنيد. سعي کنيد ادعاي شما خاص و بي همتا باشد.

3- عدم استفاده از مدلهاي آگهي امتحان شده
بعضي از سازندگان تبليغ بدون هيچ آگاهي از اصول تبليغات ، بر روي کاغذي سفيد ( يا صفحه سفيد مانيتور) شروع به ساختن آگهي مي کنند. اينکار در غالب موارد به شکست خواهد انجاميد. اينکار درست مانند آن است که بدون استفاده از تجربه ديگران شروع به ساختن خانه کنيم و خانه هاي مشابه را بررسي نکنيم. در انتهاي کار به مشکلات زيادي برميخوريم ، مثلا يادمان رفته براي آشپزخانه هواکش درنظر بگيريم.

4-فروش قبل از موقع
اگر مشتريان با نام تجاري شما و محصولاتتان آشنا نيستند. در ابتداي آگهي بسراغ فروش نرويد ، بلکه ابتدا اطلاعات کافي در اختيار خواننده قرار دهيد و در او تمايل به خريد را ايجاد کنيد و سپس از قيمت و پيشنهاد فروش صحبت کنيد.

5- ايجاد شک و ترديد
در آگهي مطالبي را عنوان نکنيد که باعث شک و ترديد خواننده شود. بسياري از فروشندگان نرم افزار ادعا مي کنند داراي بزرگترين آرشيو نرم افزار در ايران هستند. اگر از صفت ترين استفاده مي کنيد ، براي اين ادعا دليل بياوريد. از تصاوير و مدارک استفاده کنيد.

6-دعوت به تعلل
يک آگهي موفق بايد شما را وادار به خريد فوري بکند. شما مي توانيد به سه روش حس فوريت را در مشتري ايجاد کنيد.
1- عرضه کالا را محدود سازيد.
2- تعداد را محدود کنيد.
3- زمان خريد را محدود سازيد.

7-ساخت آگهي براي متخصصان
از ساخت آگهي براي متخصصان بپرهيزيد. از ادبياتي استفاده نکنيد که براي فهم آن ، نياز به مدرک دانشگاهي باشد.جملات کوتاه و واضح استفاده کنيد. متن بايد به آساني قابل خواندن باشد.